کلید هوشمند کولر

– قابلیت کنترل پمپ، حالت تند و کند کولر آبی به طور مستقل،بوسیلهصفحه کلید، ریموت کنترل
به طور جداگانه تهیه گردد.) GSN وگوشی هوشمند(جهت کنترل از طریق گوشی هوشمند می بایست دستگاه اکسس پوینت
-2 قابلیت برنامه ریزي براي مدت زمان روشن و خاموششدن کولر.
-3 امکان تعیین وضعیت عملکرد در زمان روشن بودن کولر.
-4 امکان کنترل 4 کلید هوشمند کولر مجزا ، تنها با یک ریموت.
-5 امکان تعریف 80 ریموت(کلید) براي هر گیرنده.
-6 داراي ماژول داخلی تقویت شده برد بالا

شناسه محصول: GSN-137-1 دسته: