ماژول دیمر (DIMMER)

داراي  5 سطح روشنايي (صفر تا 100 درصد)

امکان تعريف 80 ريموت) كليد (براي هر دستگاه ديمر

داراي ماژول داخلي تقويت شدهLONG DISTANCE

امکان استفاده در داخل خودرو جهت تنظيم نور داخل اتاق

شناسه محصول: GSN-107 دسته: