کلید کولر آبی

قابلیت کنترل پمپ، حالت تند و کند کولر آبی به طور مستقل، بوسیله صفحه کلید، ریموت کنترل و گوشی هوشمند (جهت کنترل از طریق گوشی هوشمند می بایست دستگاه اکسس پوینتGSN  به طور جداگانه تهیه گردد.)

قابلیت برنامه ریزی برای مدت زمان روشن و خاموش شدن کولر.

امکان تعیین وضعیت عملکرد در زمان روشن بودن کولر.

امکان کنترل ۴ کلید هوشمند کولر مجزا، تنها با یک ریموت.

امکان تعریف ۸۰ ریموت(کلید) برای هر گیرنده.

دارای ماژول داخلی تقویت شده برد بالا