ریموت ۱۲ کانال 433

158,000 تومان

دارای آنتن برای برد بیشتر