تفاوت BMS و Home Automation :

BMS  یا سیستم مدیریت ساختمان، عموماً در مشاعات کاربرد دارد و در موتور خانه متمرکز بوده، امکان کنترل را در این فضا مهیا می‌کند. استفاده از این سیستم بطور معمول در ادارات دولتی، مراکز تجاری، بیمارستانها و…معمول است. اما Home Automation  یا Smart Home  بر کنترل فضای داخلی یک واحد متمرکز می باشد و کنترل تجهیزات درون خانه را بر عهده دارد.

دیدگاهتان را بنویسید