در حوزه هوشمند سازی ساختمان، دو سیستم اصلی عمدتاً اجرا می‎شود:

1-مدیریت ساختمان هوشمند ( BMS ):

از مقدماتی و پایه ای ترین راهکارها در مدیریت مصرف انرژی در حوزه ساختمان، می توان به BMS یا سیستم مدیریت ساختمان اشاره کرد ، چنین سیستم های پایه ای ساختمان ، عموماً در موتورخانه ها و مشاعات ساختمان کاربرد دارند ، مزیت این سیستم نسبت به سیستم هاي سنتی ،عمدتا صرفه جویی در مصرف انرژی می باشد.

2-ساختمان هوشمند( HOME AUTOMATION ):

 با گسترش علم هوشمند سازی، صرفه جویی در مصرف انرژی  تنها یکی از اهداف سه گانه برای هوشمندسازی ساختمان قرار گرفت، به این معنی که شخصی که اقدام به هوشمند سازی ساختمان خود می کند در کنار صرفه جویی در مصرف انرژی به دنبال آسایش و امنیت در کنار کنترل تجهیزات یک واحد به صورت جداگانه از سایر مشاعات ساختمان می باشد .

در این راستا شاخه دیگری با نامHome Automation  در مدیریت ساختمان به وجود آمد که باعث شد به موازات کاهش و مدیریت مصرف انرژي در مشاعات، افزایش آسایش و مدیریت دقیق تر مصرف انرژی در هر واحد از ساختمان مورد بررسی و توجه قرار بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید