کلید بیسیم سه پل گیتی سگالی نو

قابلیت کنترل سه خروجی از تجهیزات روشنایی از راه دور

قابلیت سازگاری با گیرنده های کد لرن 433

کلیدهای با نشانگر شبرنگ

نصب آسان

ظاهری شکیل